• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

Önümler

Volokary woltly gaplanan batareýa 380V 400V 50ah 100ah 200ah 20kwh 40kwh 50kwh 100kwh HV Gün saklaýyş batareýalary ESS UPS üçin

Gysga düşündiriş:

KMD Volokary woltly energiýa saklaýjy batareýa seriýaly batareýa, ýokary woltly batareýa saklaýyş ulgamynyň iň soňky wersiýasy.Täze döredilen ulgam, gurnawçylar üçin gymmatly wagty tygşytlamak üçin aňsat birleşdirijini üpjün edýär.Ingygyndy ulgamy 5kWt-dan 30 kWt sagatda çeýe konfigurasiýalary üpjün edýär. 

KMD Volokary woltly energiýa saklaýjy batareýa, gün paneli bilen gurlan zarýad berilýän öý batareýasy.Gün doganda, gün öýi işledip başlaýar.Jaý üçin goşmaça güýç gerek bolsa, jaý ony peýdaly setden çekip biler.

KMD Volokary woltly energiýa saklaýyş batareýasy, gün panelleri öýüň sarp edişinden has köp elektrik öndürýän mahaly, gün bilen zarýad alýar.KMD Volokary woltly energiýa saklaýjy batareýa, şol energiýany öý zerur bolýança saklaýar, meselem, gije gündiz öndürmeýän ýa-da elektrik togy kesilende kommunal tor işlemeýän wagty.

Ertesi gün çykanda, KMD ýokary woltly energiýa saklaýyş batareýasyna gün zarýad berýär, şonuň üçin arassa, täzelenip bilýän energiýa aýlawyňyz bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WechatIMG3792

Aýratynlyklary

Poweredokary güýçli gyssagly ätiýaçlyk we setden daşgary işlemäge ukyply
Iň ýokary netijelilik Hakyky ýokary woltly seriýa birikmesi sebäpli
Patentlenen modully wilka dizaýny içerki simleri talap etmeýär we iň ýokary çeýeligi we ulanmagyň aňsatlygyny üpjün edýär
Grand Lityum demir fosfat (LFP) batareýasy: Iň ýokary howpsuzlyk, ömrüň sikli we güýji
Öňdebaryjy ýokary woltly batareýa inwertorlary bilen gabat gelýär
Iň ýokary howpsuzlyk standartlary
Goýmalar:
Öý saglygy
Öý ätiýaçlyk nusgasy

Haryt amaly

WechatIMG3787
WechatIMG3788
swav (1)
swav (2)

Kompaniýanyň tertibi

Kamada, batareýany öwrenmekde, işläp düzmekde baý tejribesi bolan ajaýyp inerener toparyna eýedir we litiý batareýalarynyň soňky ösüşine we iň soňky programmalaryna hemişe üns berýär.Häzirki wagtda RS485 RS232 / CANBUS / Bluetooth-yň dürli ýöriteleşdirilen çözgütlerini, işjeň deňleşdirmegi, batareýany öz-özüni gyzdyrmagy, ýokary we pes temperatura gözegçilik zarýadlaryny we zarýadlaryny goldaýarys.Şol bir wagtyň özünde, her ädim üçin önümçilik prosesine berk gözegçilik edýän hünärmen önümçilik we hil dolandyryş topary bar.

Batareýa moduly
Batareýanyň naprýa .eniýesi 48V / 51.2V
Bahalandyrylan energiýa 5.12kWt
Maks 1C
Batareýanyň görnüşi LFP (LiFePO4)
Agram 45KGS
Ölçegleri (L * W * H) (mm) 651x454x154
Ulgam parametrleri
Ulgam gurluşy  awsb (14)  awsb (13)  awsb (12)  awsb (11)  awsb (10)  avsb (9)  awsb (15)
Bahalandyrylan çykyş güýji 5500W
Paralel batareýalaryň sany 2 3 4 5 6 7 8
Batareýa energiýasy 10.24kWt 15.36kWt 20.48kWt 25.6kWt 30.72kWt 35.84kWt 40.96kWt
MPPT naprýa .eniýe diapazony 40 ~ 60V
Işleýiş temperaturasy 0 ℃ ~ + 50 ℃ (Zarýad berilýär) / - 20 ℃ ~ + 60 ℃ (Zarýad bermek)
Saklaýyş temperaturasy -30 ~ 60 ℃
Çyglylyk 5% ~ 95%
Sowuklama strategiýasy Janköýer
Ingressi goramagyň bahasy IP20
Aragatnaşyk WiFi / RS485 / RS232 / CAN (islege görä)
Agram 130KGS 175KGS 220KGS 265KGS 310KGS 355KGS 400KGS
Ölçegleri (L * W * H) (mm) 661 * 464 * 670 661 * 464 * 824 661 * 464 * 978 661 * 464 * 1132 661 * 464 * 1286 661 * 464 * 1440 661 * 464 * 1594
Şahadatnama CE / UN38.3 / MSDS
Inwertor
Bahalandyrylan çykyş güýji 5500W
Maks 24A
Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi 220/230 / 240VAC
Bahalandyrylan ýygylyk 50Hz, 60Hz
Netijelilik (DC-den AC) ≥92%
DC çykyş naprýa .eniýesi 54VDC
DC çykyş akymy 30A, 60A çenli
Çykyş tolkuny Sine tolkun
Çykyş görnüşi Baglanylýan birikdiriji
AC giriş naprýa .eniýe diapazony Giň naprýa 120eniýe 120-280VAC / Dar naprýa 170eniýe 170-280VAC
AC giriş ýygylygy 50Hz, 60Hz
Inwertoryň tok zarýady 37A
Maks.PV elektrik öndürmek (maslahat berilýär) 5000W
Maks.PV naprýa .eniýe 450VDC
MPPT naprýa .eniýe diapazony 120VDC ~ 450VDC
Maks.PV zarýad beriji tok (batareýa) 20A
Agram 23KGS
Ölçegleri (L * W * H) (mm) 651x454x164

 

Şençzhenen Kamada Elektron Co., Ltd. energiýa saklaýyş ulgamy we SLA çalyşýan batareýa çözgüdi üçin litiý demir fosfat batareýasyny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Önümlerimiz ISO9001, UL, CB, IEC62133, CE, ROHS, UN 38.3 we MSDS standartlary bilen ökde we gün öý saklaýyş ulgamlaryna, UPS, Golf Trolleý arabasy, ýahta, Balyk gämisi, AGV, forklift we beýleki ýöriteleşdirilen batareýa meýdançalaryna giňden degişlidir. , Gözleg we gözleg toparlarymyz apparat we programma üpjünçiligini öwrenmek we işläp düzmek üçin ukyply.Aýratynlyklary we artykmaçlyklary Modully birmeňzeş dizaýnGaýmak we oýnamak bilen çeýe batareýanyň kuwwatyny giňeltmek Li Fe PO4 batareýasynyň öýjügi, howpsuzlygy we ygtybarly Modully we birmeňzeş dizaýn, ykjam we ajaýyp görnüşi, batareýa giňelýär.

bg_img1

Sorag-jogap

S 1. Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

1. Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

S 2. Logotipimizi ulanmagy kabul edersiňizmi?

J: Productshli önümlerimiz logotipiňizi gabyň we bukjanyň gutusyna çap etmek üçin kabul edilýär,
mukdaryna bagly, 200pc-den 1000pc-a çenli.

3-nji sorag.hilini nädip kepillendirip bileris?

J: Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;Elmydama soňky gözleg
ibermezden ozal;

S 4. Sizde nähili şahadatnama bar?

J: CE / TUV / MSDS / ISO / CB / UL / ROHS şahadatnamalary.etc.

S 5. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Hawa, OEM / ODM hyzmatyny hödürleýän zawod.

6-njy sorag.Laýyk inwertory nädip saýlamaly?

J: loadüküňiz çydamly ýükler bolsa, meselem: lampalar, üýtgedilen tolkun inwertoryny saýlap bilersiňiz.
Itöne induktiw ýükler we kuwwatly ýükler bolsa,
arassa sinus tolkun güýji inwertoryny ulanmagy maslahat berýäris.

7-nji sorag.Inwertoryň ululygyny nädip saýlamaly?

J: Kuwwata bolan islegiň dürli görnüşleri başga.Loadük görüp bilersiňiz
kuwwat inwertorynyň ululygyny kesgitlemek üçin güýç bahalary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň