• motiw-bg1
 • motiw-bg3

Önümler

 • 36V 80Ah Lityum Ion golf arabasynyň batareýalary

  36V 80Ah Lityum Ion golf arabasynyň batareýalary

  Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  1.10 ARYL Kepillik

  2. SÖORGI MÜMKINÇILIGI 80 (Ah).

  3.VOLTAGE 36V

  4.LIFECYCLES (BATTERY LIFESPAN) 3000 aýlaw üçin 80% -e çenli kuwwat

  5. TERJIME EDIP BOLMAK

  Gödek we ýowuz gurşaw üçin amatly.SLA ýa-da beýleki litiýlerden has gowy.-20′F min, + 120′F iň amatly iş templeri (batareýa -20′F çenli gowy işleýär).32′F-den aşak zarýad bermekden gaça duruň.

 • BMS-de gurlan 36V 100Ah litiý batareýa golf arabasy

  BMS-de gurlan 36V 100Ah litiý batareýa golf arabasy

  Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  1.Litiý demir fosfat batareýasy (LiFePO4)

  Adaty gurşun-kislotaly batareýalaryň hyzmat ediş möhletinden 2,2-4 esse, 3000 - 5000 bölek sikl

  3.Gurulan sowuk howadan goramak Plug & Play - ony taşlaň we ulanyp başlaň!

  4. Aralygyňyzy iki esse, üç esse ýa-da 4x köpeltmek üçin islän wagtyňyz paralel has köp batareýa goşuň

  5.Sort zynjyry, oturdylan pes we ýokary naprýa .eniýe goragy

 • 48V 100Ah LiFePO4 Lityum golf arabasynyň batareýasy

  48V 100Ah LiFePO4 Lityum golf arabasynyň batareýasy

  1) Awtomatiki öýjükler

  2) Smart BMS bilen ultra howpsuz

  3) Çydamly içerki batareýa moduly

  4) chargeokary akymly tok 150A / 200A / 250A / 300A goldaw beriň

  5) BT gözegçilik / GPS

  Ekrany / ýylylygy islege bagly

  6) Batareýada öz logotipiňizi çap etmek

  7) Zarýad beriji, naprýa .eniýe reduktory, ýaý we ş.m. ýaly doly ulgam çözgüdini berip bileris

  8) Barlanylan ygtybarly üpjün ediji, dürli ýurtlardan gelen müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy saklaň

 • 48V / 51.2V Rack-Mount LiFePO4 Gün batareýasyny saklamak moduly

  48V / 51.2V Rack-Mount LiFePO4 Gün batareýasyny saklamak moduly

  GARAŞAN GÜOWÇ!KMD 48V rack batareýasy, rack bilen gurlan güýç üçin iň täze çözgütimizdir, köp sanly maglumat merkezini işletmelimi ýa-da öýüňizi garaşsyz garaşsyzlyk üçin gurmalymy, KMD siziň jogabyňyzdyr!

  Batareýanyň bu iş güýji, 5kWh 10kWh arassa, ygtybarly energiýa berip, maglumat merkezleri we beýleki güýçli programmalar üçin ajaýyp.Onuň ýumşak dizaýny, enjamyň şemalyna öwrülip, ​​adaty enjam tekjelerine gaty laýyk gelýär.Şeýle hem, 2 sany Ethernet porty we LED woltmetr bar, şonuň üçin ösen BMS batareýaňyzy howpsuz we ygtybarly saklasa, energiýa sarp edişiňize aňsatlyk bilen gözegçilik edip bilersiňiz.

  Kiçijik bir kärhana, uly kärhana ýa-da torlaýyn jaý eýesi bolsaňyzam, KMD 48V rack batareýasy bazardaky iň tygşytly we tygşytly LiFePO4 batareýalarynyň biri hökmünde wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlar!KMD 48V rack batareýasyny alyň!

 • Pes woltly, inwertorly öý gün batareýasyny saklamak ulgamy

  Pes woltly, inwertorly öý gün batareýasyny saklamak ulgamy

  5kWh 10kWh 15kWh 20kWh

  Düşündiriş

  KMD 5kWh 10kWh 15kWh 20kWh Inverter bilen öýde Gün batareýasyny saklamak ulgamy batareýany saklaýyş ulgamynyň iň soňky wersiýasy.Täze döredilen ulgam, gurnamaçylar üçin gymmatly wagty tygşytlamak üçin aňsat birleşdirijini üpjün edýär.Ackygyndy ulgamy 5.12kWt-dan 20.48 kWt sagatda çeýe konfigurasiýalary üpjün edýär.

  KMD Inverter bilen öýdäki gün batareýasyny saklaýyş ulgamy, gün paneli bilen gurlan zarýad berilýän öý batareýa ulgamy.Gün doganda, gün öýi işledip başlaýar.Jaý üçin goşmaça güýç gerek bolsa, jaý ony peýdaly setden çekip biler.

 • KMD Öý Gün ulgamy Lityum Ion Batareýa Diwary Gurlan Batareýa Lifepo4 Batareýa 48v 50ah 100ah 150ah 200ah

  KMD Öý Gün ulgamy Lityum Ion Batareýa Diwary Gurlan Batareýa Lifepo4 Batareýa 48v 50ah 100ah 150ah 200ah

  Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  1.Litiý demir fosfat batareýasy (LiFePO4)

  2. Häzirki wagtda iň ygtybarly litiý tehnologiýasy

  3. Zalymlyga ajaýyp garşylyk

  4. 3% -den az öz-özüni boşatmak

  5. Bejerişsiz, modully we ýeňil agram 60% -e çenli tygşytlamak

  6. Batareýany gözegçilikde saklamagyň taryhy Howpsuzlygy goramak üçin gurlan

  7. Hil kepillendirilen5 ýyl kepillik, 10-15 ýyl Taslama hyzmat möhleti

  8. Elýeterli aragatnaşyk portlary. Özbaşdak reňkler, tigirler

  9. Lighteňil zolaklar reňk bilen düzülip bilner

 • 48V ~ 384V Volokary woltly batareýa saklaýyş ulgamy Energiýa saklaýyş batareýasy

  48V ~ 384V Volokary woltly batareýa saklaýyş ulgamy Energiýa saklaýyş batareýasy

  KMD Volokary woltly energiýa saklaýjy batareýa seriýaly batareýa, ýokary woltly batareýa saklaýyş ulgamynyň iň soňky wersiýasy.Täze döredilen ulgam, gurnamaçylar üçin gymmatly wagty tygşytlamak üçin aňsat birleşdirijini üpjün edýär.Ingygyndy ulgamy 5kWt-dan 30 kWt çenli çeýe konfigurasiýalary üpjün edýär.

   

  KMD Volokary woltly energiýa saklaýjy batareýa, gün paneli bilen gurlan zarýad berilýän öý batareýasy.Gün doganda, gün öýi işledip başlaýar.Jaý üçin goşmaça güýç gerek bolsa, jaý ony peýdaly setden çekip biler.

  KMD Volokary woltly energiýa saklaýyş batareýasy, gün panelleri öýüň sarp edişinden has köp elektrik öndürýän mahaly, gün bilen zarýad alýar.KMD Volokary woltly energiýa saklaýyş batareýasy, şol energiýany öý zerur bolýança saklaýar, meselem, gije gündiz öndürmeýän ýa-da elektrik togy kesilende kommunal toruň işlemeýän wagty.

  Ertesi gün çykanda, KMD ýokary woltly energiýa saklaýyş batareýasyna gün zarýad berýär, şonuň üçin arassa, täzelenip bilýän energiýa aýlawyňyz bolar.

 • KMD Lityum Gün Lifepo4 Batareýa güýji diwary 48v 100ah 200ah 300ah 5kw 10kw Öý Gün energiýasyny saklaýan batareýalar paketi

  KMD Lityum Gün Lifepo4 Batareýa güýji diwary 48v 100ah 200ah 300ah 5kw 10kw Öý Gün energiýasyny saklaýan batareýalar paketi

  Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  1.Litiý demir fosfat batareýasy (LiFePO4)

  2. Häzirki wagtda iň ygtybarly litiý tehnologiýasy

  3. Zalymlyga ajaýyp garşylyk

  4. 3% -den az öz-özüni boşatmak

  5. Bejerişsiz, modully we ýeňil agram 60% -e çenli tygşytlamak

  6. Batareýany gözegçilikde saklamagyň taryhy Howpsuzlygy goramak üçin gurlan

  7. Hil kepillendirilen5 ýyl kepillik, 10-15 ýyl Taslama hyzmat möhleti

  8. Elýeterli aragatnaşyk portlary. Özbaşdak reňkler, tigirler

  9. Lighteňil zolaklar reňk bilen düzülip bilner

 • KMD Çuň aýlawly güýç diwary 10kw Gün litiý Ion Lifepo4 batareýa 200ah Energiýa saklaýyş ulgamy üçin

  KMD Çuň aýlawly güýç diwary 10kw Gün litiý Ion Lifepo4 batareýa 200ah Energiýa saklaýyş ulgamy üçin

  Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  1.Litiý demir fosfat batareýasy (LiFePO4)

  2. Häzirki wagtda iň ygtybarly litiý tehnologiýasy

  3. Zalymlyga ajaýyp garşylyk

  4. 3% -den az öz-özüni boşatmak

  5. Bejerişsiz, modully we ýeňil agram 60% -e çenli tygşytlamak

  6. Batareýany gözegçilikde saklamagyň taryhy Howpsuzlygy goramak üçin gurlan

  7. Hil kepillendirilen5 ýyl kepillik, 10-15 ýyl Taslama hyzmat möhleti

  8. Elýeterli aragatnaşyk portlary. Özbaşdak reňkler, tigirler

  9. Lighteňil zolaklar reňk bilen düzülip bilner

 • KMD Lityum Gün Lifepo4 Batareýa güýji diwary 48v 100ah 200ah 300ah 5kw 10kw Öý Gün energiýasyny saklaýan batareýalar paketi

  KMD Lityum Gün Lifepo4 Batareýa güýji diwary 48v 100ah 200ah 300ah 5kw 10kw Öý Gün energiýasyny saklaýan batareýalar paketi

  Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  10 ýyl kepillik eşidilmedi

  Kuwwatlylygy “taşlama”, doly zarýad alýança doly işleýär (edil jübi telefonyňyz ýaly)

  Diňe 2-3 sagatda doly zarýad (çalt zarýad beriň)

  Adaty 12 amper zarýad berijini öz içine alýar

  15 ýyla çenli dowam edýär (adaty batareýalar bilen 5 ýyl bilen deňeşdirilende)

  Gurşun-kislotaly batareýalaryň agramynyň bary-ýogy 1/4 agramy

  Bejeriş ýok!(Hiç haçan batareýalaryňyza suw goşmagyň zerurlygy ýok)

  Taýýar boluň (birnäçe minutdan guruň, köne batareýalaryňyz bilen çalşyň)

 • KMD 10 ýyl kepillik Powerwall Lifepo4 litiý batareýasy 48v 100ah 150ah 200ah Tesla güýç diwary 5kwh 7kwh 10kwh 20kwh

  KMD 10 ýyl kepillik Powerwall Lifepo4 litiý batareýasy 48v 100ah 150ah 200ah Tesla güýç diwary 5kwh 7kwh 10kwh 20kwh

  Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

  1. Lityum demir fosfat batareýasy (LiFePO4).

  2. Häzirki wagtda iň ygtybarly litiý tehnologiýasy.

  3. Zalymlyga ajaýyp garşylyk.

  4. 3% -den az öz-özüni boşatmak.

  5. Bejerişsiz, modully we ýeňil agram 60% -e çenli tygşytlamak.

  6. Batareýany gözegçilikde saklamagyň taryhy Howpsuzlygy goramak üçin gurlan.

  7. Hil kepillendirilen5 ýyl kepillik, 10-15 ýyl Taslama hyzmat möhleti.

  8. Elýeterli aragatnaşyk portlary. Özbaşdak reňkler, tigirler.

  9. Lighteňil zolaklar reňk bilen düzülip bilner.