• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

Söwda energiýa saklaýyş ulgamlary

Kamada güýji: C&I energiýa saklaýyş çözgütleriniň ýolbaşçylary

Kamada Power Hytaýda ýerleşýän täjirçilik we senagat (C&I) energiýa saklaýyş ulgamlaryny öňdebaryjy öndüriji we üpjün ediji.Ulgamlarymyz uly energiýa sarp edijilerine energiýa zerurlyklaryny has netijeli dolandyrmaga kömek edýär.Täzelenýän energiýany ulanmak bilen, çözgütlerimiz diňe bir parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak bilen çäklenmän, energiýa çykdajylaryny azaltmak we energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak ýaly möhüm peýdalary hem hödürleýär.

Lityum-Ion batareýasynyň energiýa saklaýyş ulgamlary

Lityum-ion batareýalary häzirki wagtda energiýa saklamak üçin iň köp ulanylýan usuldyr, ýokary energiýa dykyzlygy, çalt seslenme tizligi we uzaldyş wagty bilen tanalýar.Programma baglylykda litiý-ion batareýasynyň energiýa saklaýyş ulgamlary üç esasy görnüşe bölünýär:
 • Uly göwrümli energiýa saklaýyş ulgamlary:Uly kuwwatly elektrik toruny goldamak üçin niýetlenendir.
 • Senagat we täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary:Söwda merkezleri we maglumat merkezleri ýaly ýerlerde ätiýaçlyk güýji üçin ulanylýan kiçi göwrümli ulgamlar.
 • Jübi energiýasyny saklaýyş ulgamlary:Bejeriş işleri ýa-da gyssagly elektrik üpjünçiligi ýaly wagtlaýyn güýç zerurlyklary üçin göçme çözgütler.
 
 • Kamada Power C&I Energiýa Saklaýyş CESS 215kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

  Kamada Power C&I Energiýa Saklaýyş CESS 215kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

  “Kamada Power” 215 kWt sagatlyk täjirçilik täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary birnäçe esasy artykmaçlyga eýe bolup, ony uly göwrümli energiýa dolandyryşy üçin özüne çekiji saýlaýar.Birinjiden, onuň ýokary energiýa kuwwaty ygtybarly ätiýaçlyk güýjüni we iň ýokary syrylmagyny üpjün edýär, energiýa çykdajylaryny azaldýar we netijeliligi ýokarlandyrýar.Ulgamyň ösen litiý-ion batareýa tehnologiýasy ýokary energiýa dykyzlygyny, uzak aýlawly ömri we pes tehniki hyzmaty hödürleýär, umumy berkligi we öndürijiligi ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, onuň modully dizaýny, ulalýan energiýa isleglerini kanagatlandyrmak üçin aňsat giňelmäge mümkinçilik berýän ulalmaga mümkinçilik berýär.Ulgam, şeýle hem, energiýa sarp edilişine real wagt gözegçiligi we optimizasiýany üpjün edip, akylly energiýa dolandyryş programma üpjünçiligini birleşdirýär.Ygtybarly howpsuzlyk aýratynlyklary we pudak standartlaryna laýyk gelmek bilen, bu energiýa saklaýyş çözgüdi, senagat we söwda şertlerinde energiýa çeşmelerini dolandyrmagyň ygtybarly, täsirli we dowamly usulyny üpjün edýär.

   

 • Kamada Power C&I Energiýa Saklaýjy CESS 100kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

  Kamada Power C&I Energiýa Saklaýjy CESS 100kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

  “Kamada Power 100 kWt” täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary, häzirki zaman sowadyş tehnologiýasyny ulanmak bilen, uly göwrümli energiýa dolandyryşyny deňsiz-taýsyz gurmak aňsatlygy bilen kesgitleýär.Bu ulgamlar güýçli ätiýaçlyk güýji we iň ýokary sakgal mümkinçilikleri bilen üpjün etmekde, energiýa çykdajylaryny netijeli azaltmakda ýokarydyr.Öňdebaryjy litiý-ion akkumulýator tehnologiýasy bilen ýangyç bilen, ajaýyp energiýa dykyzlygyny, dowamly ömrüň dowamlylygyny we dowamlylygyny we işleýşini üpjün edip, minimal tehniki talaplary hödürleýär.Olaryň modul dizaýny, ösýän energiýa talaplaryny bökdençsiz ýerine ýetirip, güýjüň ulalmagyny aňsatlaşdyrýar.Akylly energiýa dolandyryş programma üpjünçiligi bilen birleşdirilen bu ulgamlar, real wagt gözegçiligini we energiýa sarp edilişini optimizirlemäge, netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Gaty howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelýän, elektrik we bökdençsiz energiýa üpjünçiligini we ep-esli tygşytlamagy üpjün edip, senagat we täjirçilik energiýa saklaýyş zerurlyklary üçin ygtybarly we dowamly çözgüt hödürleýär.