• 10kwh-200ah-powerwall-batareýa-üpjün edijiler-zawod-öndürijiler-Hytaý-kamada-güýji

Önümler

Kamada Power C&I Energiýa Saklaýjy CESS 100kwh Batareýa Saklaýyş BESS Senagat täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary

Gysga düşündiriş:

“Kamada Power 100 kWt” täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary, häzirki zaman sowadyş tehnologiýasyny ulanmak bilen, uly göwrümli energiýa dolandyryşyny deňsiz-taýsyz gurmak aňsatlygy bilen kesgitleýär.Bu ulgamlar güýçli ätiýaçlyk güýji we iň ýokary sakgal mümkinçilikleri bilen üpjün etmekde, energiýa çykdajylaryny netijeli azaltmakda ýokarydyr.Öňdebaryjy litiý-ion akkumulýator tehnologiýasy bilen ýangyç bilen, ajaýyp energiýa dykyzlygyny, dowamly ömrüň dowamlylygyny we dowamlylygyny we işleýşini üpjün edip, minimal tehniki talaplary hödürleýär.Olaryň modul dizaýny, ösýän energiýa talaplaryny bökdençsiz ýerine ýetirip, güýjüň ulalmagyny aňsatlaşdyrýar.Akylly energiýa dolandyryş programma üpjünçiligi bilen birleşdirilen bu ulgamlar, real wagt gözegçiligini we energiýa sarp edilişini optimizirlemäge, netijeliligi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Gaty howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelýän, elektrik we bökdençsiz energiýa üpjünçiligini we ep-esli tygşytlamagy üpjün edip, senagat we täjirçilik energiýa saklaýyş zerurlyklary üçin ygtybarly we dowamly çözgüt hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

A C&I energiýa ammarySöwda we senagat energiýasy batareýasyny saklaýyş ulgamlary diýlip hem atlandyrylýan ulgam, soňraky wagtda elektrik üpjünçiligi üçin elektrik energiýasyny saklaýan tehnologiýa.Bu ulgamlar, adatça, energiýa çykdajylaryňyza gözegçilik etmek we çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin täjirçilik we önümçilik şertlerinde ulanylýar.

Kamada Power 100kwh täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary 002Kamada Power 100kwh täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary 003Kamada Power 100kwh täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary 004Kamada Power 100kwh täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary 005

  50kw / 100kWt 100kW / 215kWh
Model KMD-CI-10050A-ESS KMD-CI-215100A-ESS
Maks.PV giriş güýji 50kW 100kW
Maks.Pv giriş ses berişligi 620V 680V
STS STS islege bagly STS islege bagly
Transformator Içindäki transformator Içindäki transformator
Sowadyş usuly Kondisioner 2000W Kondisioner 3000 / 4000W
Batareýa (DC)    
Batareýanyň kuwwaty 100kWt 215kWt
Bahalandyrylan ulgam naprýa .eniýesi 302.4V-403.2V 684V-864V
Batareýanyň görnüşi LFP3.2V LFP3.2V
Batareýa öýjükleriniň kuwwaty 280Ah 280Ah
Batareýa tapgyry 1P16S 1P16S
AC    
AC güýji 50kW 100kW
AC tok 72A 144A
AC naprýa .eniýesi 380VAC, 50 / 60Hz 380VAC, 50 / 60Hz
THDi <3% (bahalandyrylan güýç)  
PF -1 TO +1 yza galýar  
Umumy parametrler    
Gorag derejesi IP55  
Izolýasiýa tertibi Izolýasiýa däl  
Işleýiş temperaturasy -40 ~ 55 ℃  
Belentlik 3000m (> 3000m deratasiýa)  
Aragatnaşyk interfeýsi RS485 / CAN2.0 / Ethemet / gury cntact  
Ölçegi (H.WD) 210011001000 236016001000

Kamada Power 100kwh täjirçilik energiýa saklaýyş ulgamlary 006

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň